Potřebujete pomoc s vyřízením dotace - grantu? Nevíte na koho se obrátit? U nás naleznete přehled aktuálních dotačních titulů, dokumenty a pro orientaci i hodnocení renomovaných dotačních agentur. Doporučíme  jakou dotační agenturu k přípravě žádosti a i následnému administrování projektu si vybrat.

Na webu najdete nejen dotace - granty a potřebné informace z této oblasti, ale i srovnání jednotlivých dotačních agentur, jejich hodnocení, doporučení a případné připomínky. Moc dobře víme, že velmi často poskytované informace od poradenských firem bývají zkreslené, upravené a někdy záměrně zatajované.

image

Výzva č. EFEKT 2/2023 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (90% dotace do 30.04.2023, max 500 tis. Kč)                                   
                                                                                         vyhlášeno

    • Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
    • Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

celé znění výzvy včetně dokumentů ZDE