Národní dotace musí přinášet změny, které skutečně potřebujeme. Proto je zapotřebí jejich přesnější cílení tam, kde budou mít největší efekt. Zároveň je nutné nastavit dotační podporu tak, aby bylo možné zkombinovat více finančních nástrojů. Vedle peněz ze státního rozpočtu zapojit například také formu výhodných úvěrů.

image
image

Rok 2023 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Cílem podprogramu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.
   V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. Záměry by měly být přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

Poskytovaná výše dotace je maximálně do 50 % uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč. Realizace akce je možná do konce 11/2023. Povinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce.

Lhůta pro podání žádosti
Platnost výzvy: 30. 11. 2022 – 13. 01. 2023

Žádosti je třeba podat (elektronicky přes aplikaci DIS ZAD a do datové schránky MMR) nejpozději do 13. 01. 2023, 12:00 hod.
Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad


Ke dni 21. 12. 2022 byl aktualizován (upřesněn) v Zásadách pro žadatele bod C) na str. 33 (administrativní oprava).

text výzvy a veškeré dokumenty zde....

Dotace na výtahy a bezbariérový vstup  "Podprogram Bytové domy bez bariér"

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 8. listopadu 2022 vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023.
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.


POZOR: Výzva jen do 20.12.2022 !!!
Veškeré informace, text výzvy a dokumenty naleznete ZDE.

image