Státní zemědělský intervenční fond      

HARMONOGRAM PŘÍJMU PROJEKTOVÝCH OPERACÍ PRV pro rok 2022.

Jarní kolo (od 5. 4. 2022 8:00 do 26. 4. 2022 18:00)
            1.1.1 Vzdělávací akce
            1.2.1 Informační akce
            6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

- Investiční záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Podzimní kolo (předpoklad říjen 2022)

    1.1.1 Vzdělávací akce
    1.2.1 Informační akce
    8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách


    Průběžná výzva duben–listopad 2022 - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů


    Konkrétní termíny příjmu žádostí budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí. Harmonogram bude průběžně aktualizován v závislosti na disponibilních finančních prostředcích.


image