Od 09.01.2023 SFŽP zveřejňuje záznamy webinářů, na nichž odborníci Státního fondu životního prostředí ČR představují aktuální dotační tituly v oblasti životního prostředí. Stáhnout si můžete také prezentace k jednotlivým tématům ZDE.
Materiály budou postupně doplňovány.             

Národní program Životní prostředí      
  Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.  

  Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám, Modernizačnímu fondu, Operačnímu fondu Spravedlivá transformace a dalším programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí.

Oblasti podpory se člení do devíti prioritních oblastí: 

  1. Prioritní oblast: Voda
  2. Prioritní oblast: Ovzduší
  3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  4. Prioritní oblast: Příroda a krajina
  5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
  6. Prioritní oblast: Environmentální prevence
  7. Prioritní oblast: Inovativní a demonstrační projekty
  8. Prioritní oblast: Energetické úspory
  9. Prioritní oblast: Příprava projektů

Twitter

Instagram