Modernizační fond

Česká republika potřebuje nové solární elektrárny, aby byla i nadále soběstačná v množství elektřiny pro svou spotřebu.
Z Modernizačního fondu poskytne Evropská unie českým veřejným i soukromým subjektům na přechod k zelené energii do roku 2030 zhruba 300 miliard korun. Významná část investic půjde na nové solární elektrárny, modernizaci současných energetických provozů a další energeticky úsporná opatření.
Již v loňském roce bylo z Modernizačního fondu rozděleno 4,5 miliard korun. Díky tomu vznikne na 200 nových fotovoltaik o výkonu 622,4 MWp, které pokryjí ročně energii pro 370 tisíc domácností. Dalších 11 miliard korun na podporu solárních zdrojů je připraveno na rok 2022>>

Hlavní přínosy Modernizačního fondu

Modernizační fond pomáhá České republice řešit zásadní témata dnešní doby:
  • energetickou bezpečnost a soběstačnost,
  • zelenou transformaci,
  • ochranu klimatu,
  • směřování k bezemisní ekonomice.

Objem prostředků

V závislosti na vývoji trhu s emisními povolenkami bude pro Českou republiku dostupných minimálně 300 miliard korun.

Kdo bude moci požádat o dotaci

Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů. Hlásit se mohou zástupci veřejného i soukromého sektoru, obce, města, samosprávy, malé i velké podniky.

Kam prostředky směřují

Dotaci budou postupně rozdělovány v 9 dotačních programech na celou řadu energeticky úsporných opatření – od modernizace technologií v průmyslu a energetice či výstavbu fotovoltaických či větrných elektráren, přes energetické úspory v budovách až po modernizaci veřejného osvětlení nebo pořízení elektrobusů.

 

Aktuální výzvy naleznete zde.

image
image
image

Twitter

Instagram