Základní pilíře Národního plánu obnovy: 

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů. Dále se dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. 


Národní plán obnovy

Česká republika plánuje prostřednictvím NPO čerpat v letech 2021–2026 prostředky ve výši zhruba 172 mld. Kč ve formě grantů a 20 mld. Kč ve formě půjček. 

image

1. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
(27 854 MIL. KČ) 

Digitální ekonomika je obrovskou příležitostí pro rozvoj české ekonomiky. Rychlá digitalizace je zdrojem globální konkurenční výhody, naopak zaostávání za evropskými a světovými lídry v této oblasti se rychle stane konkurenční nevýhodou. 

image

2. FYZICKÁ INFRASTRUKTURA A ZELENÁ TRANZICE (85 182 MIL. KČ) 

Kvalitní fyzická infrastruktura, primárně dopravní, je důležitým předpokladem pro růst konkurenceschopnosti regionů, neboť zajišťuje jejich propojení s obchodními partnery a přesun lidí a zboží nejen v rámci ČR, ale i do Evropy a zbytku světa.

image

3.  VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE (41 006 MIL. KČ) 

Efektivní fungování trhu práce je předpokladem pro posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky a její posun v globálním hodnotovém žebříčku. Trh práce by měl zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly a pro ni kvalitní pracovní podmínky.

image

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19 (10 895 MIL. KČ) 

Kvalitní instituce představují základní předpoklad pro dobré fungování ekonomiky a společnosti. Fungování veřejné sféry má zásadní dopad do reálné ekonomiky.

image

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
(13 200 MIL. KČ)  

Veškeré moderní technologie jsou založeny na objevech a vynálezech. Chce-li být Česká republika prosperujícím státem s mezinárodní relevancí, s rostoucí produktivitou práce, je nutné zajistit rozvoj všech složek výzkumu a vývoje.

image

6. ZDRAVÍ A ODOLNOST OBYVATEL (12 441 MIL. KČ) 

Zdraví je zásadní prioritou celé ČR. Zdravotní stav obyvatel má významný ekonomický dopad, který se projevuje v míře zaměstnanosti či zatížení zdravotního a sociálního systému.

✆  737 143 086

✉  info@najdi-dotace-granty.cz